Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι μέλος ΔΕΠ, πως μπορώ να πάρω μέρος;
Η συμμετοχή των Τμημάτων στο έργο έχει καθοριστεί με βάση τις προτάσεις τους κατά την υποβολή της πρότασης (23/3/2011) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι κατάλογοι μαθημάτων που απέστειλαν τα Τμήματα. Αν το μάθημά σας βρίσκεται σε αυτόν τον κατάλογο ένας συνεργάτης του έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας με βάση τον προγραμματισμό κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο του Τμήματός σας. Αιτήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση του Τμήματος θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν κυρίως μέσω αντικαταστάσεων μαθημάτων της αρχικής πρότασης λόγω αλλαγών στα προγράμματα σπουδών, αποχωρήσεων συναδέλφων κλπ.  Ως εκ τούτου θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο του Τμήματος στο έργο και να δηλώσετε συμμετοχή για να προγραμματιστεί η ένταξη του μαθήματός σας στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα, αιτήματα για μαθήματα προδιαγραφών Α- είναι ευπρόσδεκτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Έχω ήδη υλικό στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος, γιατί να πάρω μέρος;
Το έργο έχει ως στόχο της αναδιοργάνωση και ομογενοποίηση της παρουσίασης του υλικού μέσω ενιαίων προδιαγραφών. Για αυτούς τους λόγους τα μαθήματα τα οποία θα πάρουν μέρος θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στους φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Επίσης τα μαθήματα που θα πάρουν μέρος θα προβληθούν μέσω της οριζόντιας εθνικής πύλης Ανοικτών Μαθημάτων.

Είμαι μέλος ΔΕΠ και χρειάζομαι τεχνική βοήθεια που θα απευθυνθώ;
Στους τεχνικούς του προγράμματος είτε στο εσωτερικό τηλέφωνο 7777 ή 7162 είτε στο e-mail:   Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιστημονικό υπεύθυνο  Καθηγητή Ι. Ρίζο τηλ 8614, e-mail:

Ποιες οι προδιαγραφές των ψηφιακών μαθημάτων του προγράμματος;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει μέρος ένα μάθημα είναι να υπάρχει ψηφιακό υλικό για το 80% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, οι οποίες υπολογίζονται ως αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας x 13 εβδομάδες (δηλαδή 39 ώρες για ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα ή 52 ώρες για ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως). Πέραν αυτού του περιορισμού οι προδιαγραφές εξαρτώνται από το είδος του ψηφιακού υλικού σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο προδιαγραφών.

Πως θα αποκτήσω πρόσβαση στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
Το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου στο http://ecourse.uoi.gr   Η εγγραφή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία (αποστολή e-mail και επιβεβαίωση). Αν είστε φοιτητής δεν απαιτείται κάποια άλλα ενέργεια. Αν είστε μέλος ΔΕΠ και επιθυμείτε να αναρτήσετε εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει, μετά την εγγραφή σας στο σύστημα, να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο   από e-mail του Ιδρύματος όπου θα προσδιορίζετε το μάθημα το οποίο διδάσκετε για να σας αποδοθούν δικαιώματα εκπαιδευτή.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ;
Μια  συγκεντρωτική αναφορά της εμπειρίας  που έχει συγκεντρωθεί από τη χρήση των Ανοικτών Μαθημάτων βρίσκεται στο OCW Consortium Toolkit.

Που θα βρώ το Ανοικτά ΑΜθήματα που προσφέρουν τα Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα ;

Στην Εθνική Πύλη : http://opencourses.gr