Επικοινωνία

Σχετικά με το έργο
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το έργο, όπως συμμετοχή στο έργο, ερωτήσεις κα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail:

Συνεργάτες του έργου
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες του έργου στο εσωτερικό τηλέφωνο 7777 ή 7162 είτε στο e-mail:

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με επιστημονικό υπεύθυνο Καθηγητή Ι. Ρίζο στο εσωτερικό τηλέφωνο 8614 είτε στο e-mail:

Εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών Τμημάτων
Ως εκπρόσωποι με τις σχετικές αποφάσεις των Τμημάτων έχουν οριστεί οι

 • Α. Αυγερόπουλος, Καθηγητής,  Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, εσ. τηλ. 9001, e- mail:
 • Α. Εμβαλωτής, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, εσ. τηλ. 5687, e- mail:
 • Ε. Καρακάσης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογικό, εσ. τηλ. 5182, e- mail:
 • Χ. Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικό, εσ. τηλ. 8267, e- mail:
 • Π. Παγγέ, Καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, εσ. τηλ. 5778, e- mail:
 • Κ. Παπαλουκάς, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, εσ. τηλ. 7427, e- mail:
 • Π. Παππάς, Επ. Καθηγητής,  Τμήμα Ιατρικής, εσ. τηλ. 7553, e- mail:
 • Ι. Ρίζος, Καθηγητής,  Τμήμα Φυσικής, εσ. τηλ. 8614, e- mail:
 • Α. Σαραφιανός, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, εσ. τηλ. 5240, e- mail:
 • Ε. Σιάνου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, εσ. τηλ. 5775, e- mail:
 • Α. Σταυρακούδης, Επ. Καθηγητής,  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, εσ. τηλ. 5935, e- mail:
 • Α. Τζάκος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, εσ. τηλ. 8387, e- mail:
 • Ι. Φούντος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, εσ. τηλ. 8805, e- mail:
 • Φωκά Αμαλία, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Τέχνης, e- mail: